تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود طرح نتایج سرشماري از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار


دانلود طرح نتایج سرشماري از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذارجدول های آماری17 ............................... 1370- -1 تعداد و وضع فعالیت مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار طی سال های 139017 ................................. . 1374- -2 مقدار تولید تخم مرغ در مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار كل كشور: 138918 .......................... 1389- -3 مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار بر حسب وضع فعالیت و استان: 139019 ......................... . -4 تعداد كل سالن ها و سالن های دارای انواع سیستم قفس و سالن های فاقد سیستم قفس بر حسب استان: 139020 .................................. -5 تعداد و ظرفیت كل سالن ها بر حسب استان: 139021 ................................... -6 تعداد و ظرفیت سالن های دارای انواع سیستم قفس بر حسب استان: 139022 ........

ادامه مطلب  
دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)


     دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها) فصل اول:مطالعات پایهدر این قسمت ما با حوزه ی فراگیر و نقش آن در حوزه ی مداخله , نظرات ساکنین و افراد و ارگان های زیربط و تدوین اهداف اولیه و چشم انداز مفدماتی آشنا میشویم. واژه ی کلیدی:*حوزه ی فراگیر: حوزه ای که محله یا حوزه ی مداخله در آن واقع است*حوزه ی مداخله: محله ی مور نظر ما همان حوزه ی فراگیر استبخش اول:ساختار کلی شهر اصفهانبه عکس هوایی شهر اصفهان دقت کنیدهمان طور که دیده میشود شهر اصفهان دارای دو محور اصلی است که در امتداد این دو محور شهر گسترش پیدا کرده است ( این دو محور شمالی جنوبی و شرقی غربی است که با یکدیگر زاویه ی ˚107.5 میسازند)همان طور که همیشه معروف بوده هرکجا آب هست آبادی نیز هست پس این امر طبیعی است که جهت

ادامه مطلب  
اکسل اطلاعات جمعیتی سرشماري نفوس و مسکن 1390 مشهد به تفکيک منطقه، ناحيه و محله


این فایل اکسل حاوی اطلاعات جمعیتی (خانوار) سرشماري نفوس و مسکن سال 1390 مشهد به تفکيک منطقه، ناحيه و محله می باشد که با هدف ارائه نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1390 شهر مشهد توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرست:- تعاریف و مفاهیم- اطلاعات جمعیت شهر مشهد به تفکيک جنسیت- اطلاعات جمعیت شهر مشهد به تفکيک رده سنی - اطلاعات جمعیت شهر مشهد به تفکيک رده سنی و جنسیت - اطلاعات جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر مشهد به تفکيک جنسیت - اطلاعات جمعیت مشهد به تفکيک وضعیت سواد- اطلاعات جمعیت محصل (درداخل و خارج کشور) شهر مشهد به تفکيک مقطع تحصیلی- اطلاعات جمعیت باسواد غیر محصل شهر مشه

ادامه مطلب  
دانلود طرح جامع مسکن استان همدان شامل 510 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس


      عنوان : دانلود طرح جامع مسکن استان همدان شامل 510 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس فهرست مطالب این محصول:فصل اول: مطالعات جمعیتیمقدمهشناخت تحولات کلی جمعیت استان و شهرستانهای آن در دوره 85-1365تحولات ساختاری سنی، جنسیتحولات خانوار در دوره 85-1365آینده نگری جمعیت و خانوارفصل دوم: شناسایی شاخص های کمی و کیفی وضعیت موجود مسکن به تفکيک نقاط شهری، روستایی و کل بر حسب شهرستانمقدمهالف) بررسی وضعیت مسکن در استان همدانتحولات تعداد موجودی مسکن در سطح کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایی استانبرآورد سری زمانی موجودی مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهریآمار تعداد پروانه های صادر شده در استان همدانآمار توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهری و روستاییبرآورد تحولا

ادامه مطلب  
اکسل اطلاعات مسکن سرشماري نفوس و مسکن 1390 مشهد به تفکيک منطقه، ناحيه و محله


این فایل اکسل حاوی اطلاعات مسکن سرشماري نفوس و مسکن سال 1390 مشهد به تفکيک منطقه، ناحيه و محله می باشد که با هدف ارائه نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1390 شهر مشهد توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرست:- تعاریف و مفاهیم- تعداد خانوار شهر مشهد به تفکيک نوع خانوار- تعداد خانوار دارای عضو معلول- تعداد خانوار معمولی ساکن دارای وسیله نقلیه و رایانه - تعداد خانوار به تفکيک نوع محل سکونت در شهر مشهد- تعداد خانوار برحسب نحوه محل سكونت خانوار در شهر مشهد- تعداد واحدمسكونی معمولی  برحسب تعداد خانوار ساکن در آن - تعداد واحدمسكونی معمولی  برحسب مساح

ادامه مطلب  
مقاله تأثیر كیفیت محیط زندگی و محیط مسكونی مجتمع های مسكونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 140 صفحه می باشد.فهرست مطالبچکیده رسالهفصل اول: مسکن ۱بخش اول: مسکن، کیفیت، شاخصهای اجتماعیمفهوم مسکن، سکونت‌ و سکونتگاهتعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکناهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سومسیاست احداث مجتمعهای مسکونی در برنامه عمرانی ایراناشکالات مسکن مدرنروحیه جمعی در افرادفردگرایی و خانواده هسته‌ای بجای جمع‌گراییعوامل مؤثر در بررسی وضعیت مسکناهداف کلی اجتماعی مسکنبررسی ابعاد کمی نیاز مسکنبررسی ابعاد کیفی نیاز مسکنعوامل ایجاد تغییرات در مسکنسلسله مراتب نیازهای انسانیاهداف کلی اجتماعی در سیاستهای مسکناستانداردهای مسکن با توجه به شرایط متفاوتپیامدهای اجتماعی استاندارد مسکننیازهای اجتماعی- روانیگونه‌گونی فرهنگی و ا

ادامه مطلب  
درس پژوهی فارسی درس مسجد محله ما پایه دوم


دانلود درس پژوهی مسجد محله ما, دانلود درس پژوهی مسجد محله ما دوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی مسجد محله ما کلاس دوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی فارسی پایه دوم, دانلود درس پژوهی فارسی پایه دوم مسجد محله ما, دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان, درس پژوهی فارسی درس مسجد محله ما پایه دوم دبستان, درس پژوهی آموزگار دوم دبستان, درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد, درس پژوهی اموزگار دوم مسجد محله ما, درس پژوهی با فرمت ورد مسجد محله ما, درس پژوهی در مورد مسجد محله ما پایه دوم ابتدایی , درس پژوهی درباره مسجد محله ما, درس پژوهی درباره درس فارسی دوم ابتدایی, درس پژوهی راجع به مسجد محله ما, درس پژوهی فارسی دوم ابتدایی, درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی, درس پژوهی برای معلم کلاس دوم مسجد محله ما, درس پژوهی مقطع دوم ابتدایی مسج

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران


تعداد صفحات : 541 صفحه با تخفیف فوق العادهاین محصول شامل قهرست پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران مورد مطالعه تهران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته های برنامه ریزی شهری و جغرافیا و مطالعات شهر و شهرسازی و ... می باشد.توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران(مورد مطالعه تهران)  پروژه انباشت بوسیله "از جا کندن اقتصادی" از طریق بسیج اجتماعی و سپس پیشبری مردمی توسعهفهرست مطالب این پروژه بشرح ذیل می باشد :بخش اول: تهران در نگاهی گذرا از منظر پایداری و شهروندمداریمقدمه ای بر شکل گیری مسالهنگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با فرایند شکلگیری و تحولات شهر تهراننظریه امروزین شدندیدگاه وابستگیجمعبندی نظری و طرح نظریه آغازین هدایتکنندهمعرفی الگوی زورم

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عمران شهرسازی


    دانلود مقاله عمران شهرسازی 65 ص تعیین سقف جمعیت پذیری محلات:جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکيک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته  مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ن

ادامه مطلب  
پاورپوینت نظریه های مكانیابی بررسی ناحيه43 منطقه 10شهر مشهد (اراضی الهیه)


فهرستبرسی ناحيه 43،منطقه 10 شهر مشهد نحوه شكل گیری شهر مشهدچگونگی پیدایش شهر مشهدسلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهدویژگیهای اقلیمی شهر مشهدموقعیت جغرافیایی شهر مشهددما و رطوبت هواوزش باد  تابش آفتاببافت كالبدی شهر مشهدبافت سنتی                 بافت میانیبافت جدیدشطرنجیالگوی آپارتمانیافت حاشیه ایكاربری های مقیاس محله و ناحيه (در طرح جامع پیشنهادی مشهد -  مهندسین مشاور مهر آزان)معرفی محدوده پروژهتقسیمات شهریتراكمتراكم و جمعیت پذیری در محدوده طرحاندازه و مقادیر و شاخص های مؤثر جهت برآورد جمعیت و تراكم در محدوده طرحجدول 2 : تعیین کمبود ها ونیاز های خدمات مقیاس محله در محدوده اراضی شمال امامیهمحله بند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi