تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود تحقيق وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقودالاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)


مقدمه :اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند. در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است» خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار م

ادامه مطلب  
دانلود رساله وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي


دانلود رساله وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) 152 صفحه با فرمت WORD     فهرست مطالبچکیدهمقدمهبخش اول: حقوقي مالی وغیرمالی زوجه غايب درحقوق ايران وفقه اسلام (عامه-اماميه)فصل اول : حقوق مالی زوجه غايب در حقوق ايران و فقه اسلاممبحث اول : نفقه زوجه غايبگفتار اول : تعریف نفقهبند اول : معنای لغوی نفقهبند دوم : معنای اصطلاحی نفقهالف - نفقه از نظر فقهی (عامه-اماميه)ب - نفقه از نظر حقوقيگفتار دوم : ادله وجوب نفقهبند اول : در قرآن کریمبند دوم : در سنت اسلامبند سوم : اجماع فقهای اسلامي گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجهبند اول : ویژگیهای نفقه زوجهالف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب 

ادامه مطلب  
حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) - 175 ص- فایلword


فهرست مطالبچکیدهمقدمهبخش اول: حقوقي مالی وغیرمالی زوجه غايب درحقوق ايران وفقه اسلام (عامه-اماميه)فصل اول : حقوق مالی زوجه غايب در حقوق ايران و فقه اسلاممبحث اول : نفقه زوجه غايبگفتار اول : تعریف نفقهبند اول : معنای لغوی نفقهبند دوم : معنای اصطلاحی نفقهالف - نفقه از نظر فقهی (عامه-اماميه)ب - نفقه از نظر حقوقيگفتار دوم : ادله وجوب نفقهبند اول : در قرآن کریمبند دوم : در سنت اسلامبند سوم : اجماع فقهای اسلامي گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجهبند اول : ویژگیهای نفقه زوجهالف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب          1- از دیدگاه فقهای اسلام          2-

ادامه مطلب  
مقاله بررسی وضعيت حقوقي همسر غايب مفقودالاثر


 چکیده این پژوهش در پی آن است که احکام حقوقي و فقهی غايب مفقودالأثر را آشکار نماید. ‏‏غايب مفقودالأثر کسی است که مدت نسبتاً طولانی از خانه، کاشانه و اقامتگاه خود دور شده است و هیچ‌گونه اطلاع و پیغامی‌ از او در دست نمی‌باشد. این نوع غیبت یک بلاتکلیفی و سردرگمی ‌خاصی برای اطرافیان و خانواده غايب ‌ایجاد می‌کند. مهمترین بخش احکام غايب مفقودالأثر به امور مالی غايب محدود نیست بلکه تأثیر آن در امور غیر مالی مانند نکاح و طلاق و ولایت بر محجوران محرز و مسلّم است، از این رو، با جمع‌آوری مطالب ‌این تحقيق به صورت روش کتابخانه‌ای به بیان نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته شده است. بنابراین اگر زوجه غايب مفقود الاثر در سختی و مشقت ناشی از عدم تادیه نفقه و عجز شوهر از پرداخت آن و عدم ای

ادامه مطلب  
پروژه بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقي و قوانین مربوط به آن. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 185 صفحه مقدمه: الحمد الله الكافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حكم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای كه نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی كه نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی كرده باد ، شكر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته كه آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، كریمی كه خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی كشیده و گسترده ، ر

ادامه مطلب  
غائب مفقود الاثر وضع حقوقي و قوانین مربوط به آن (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 183


اشخاص می‌توانند صاحب حق و تكلیف باشند و طرف حق و تكلیف قرار گیرند . مقصود اصلی ، بررسی وضعيت شخص طبیعی یا حقیقی و به تعبیر دیگر فرد انسانی است كه صاحب حق وتكلیف است و مقررات اجتماعی برای حمایت از حقوق آنها و...مقدمه ....................................................................................................................... 1تقسیم مطالب ............................................................................................................ 6باب نخست – كلیاتتقسیم موضوع ......................................................................................................... 8فصل یكم – تعاریف ....................................................

ادامه مطلب  
کار تحقيقی بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ايران


مقدمه ۱ ـ علل غیبت و حكم غايب انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت خواسته یا نا خواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید . بنظر می رسد كه حتی پیشرفتهای نسبی علوم بشری و توسعه تكنیك و صبایع جدید و تسهیل وسایل ارتباطی نه تنها توانسته از آمار غايب ها و مفقودان بكاهد بلكه به علت سوء استفاده از این وسایل و افزایش جمعیت ،روز به روز بر آمار آنها افزوده شده است . چنین شخصی كه برخی از حقوقدانان او را غايب مفقود الخبر و قانون مفقود الاثر نامیده است (ماده ۱۰۱۱ قانون ومدنی و ماده ۱۲۶ به بعد قانون امور حسبی )، زنده فرض می شود و آثار و احكام شخص زنده در امور غیر مالی و امور مالی او به اجرا گذاشته می شود . ۲ ـ حفظ حقوق مالی غايب به موجب قانون (مواد ۱۳۵ ـ ۱۲۶ و ۱۵۲ـ ۱۳۶ قانون امور حسبی و ۱۰۱۵

ادامه مطلب  
پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 62 صفحه مقدمه: جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقي ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقي دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقي رسیدگی گردید.در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و

ادامه مطلب  
مقاله درباره آموزش و پرورش تطبيقي پیشرفته -118 صفحه word


مشخصات فایلعنوان: مقاله درباره آموزش و پرورش تطبيقي پیشرفته قالب بندی: wordتعداد صفخات: 118  محتویاتفصل اولاصول عمومی آموزش پرورش تطبيقي فصل دوم :مارك آنتونی ژولین .آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان یك علم فصل سومتعریف آموزش و پرورش تطبيقيهدفها و كاربرد پژوهشهای تطبيقي فصل چهارم:مسائل و موضوعات مورد بررسی در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقي فصل ششمالگو گیری از آموزش و پرورش كشورهای دیگر فصل هفتمتحت تاثیر قرار گرفتن مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش از نهضت انتر ناسیونالیست ها ( بین المللی)  فصل هشتمدوره توجه نظام آموزش و پرورش به عنوان یك نهاد اجتماعی فصل نهمبهره مندی محققان از روشهای علمی معمول در علوم اجتماعی فصل دهم اصطلاحات و مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش تطبيقي&nb

ادامه مطلب  
مقاله بررسی مكاتب حقوقي در سیستم های حقوقي رومی-ژرمنی-كامن لا و حقوق اسلامي


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 170 صفحه می باشد. دسته بندی نظامهای حقوقي در خانواده های بزرگ حقوقي مشابهت نظامهای حقوقي به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقي به اندازه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi