تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود مقاله کارشناسی حقوق قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران


      دانلود مقاله کارشناسی حقوق قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران   فهرست مطالبعنوان                                                                                                  &

ادامه مطلب  
قتل شبه عمد


قتل شبه عمد قتل شبه عمد و در حكم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می‌باشد. كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین كیفری ایران وارد شده و شكل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد كه اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین كرد كه قتل شبه عمد عبارتست از قتلی كه جانی فعل یا ترك فعلی را كه نوعا كشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتكاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.زیرا اولا علاوه بر فعل، ترك فعل را نیز شامل می‌شود. ثانیا افعال غیر مادی و معنوی همچون هیپنوتیزم و سحر و جادو را نیز در بر

ادامه مطلب  
کارتحقیقی بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان

کارتحقیقی بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان 46 صفحه بصورت وردفهرستفهرست.. 1چکیده 2مقدمه. 31-معنای لغوی عنصر معنوی.. 42- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی  در حقوق موضوعه ایران. 43- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی  در حقوق موضوعه انگلیس و آلمان. 54- رکن معنوی قتل عمدی.. 65- رکن معنوی قتل شبه عمد. 85-1 وجه اشتراک و افتراق بندب ماده295 با بندب ماده206 ق.م.ا 105-2 قتل در حکم شبه عمد. 116-  رکن معنوی قتل خطای محض... 126-1 قتل به منزله خطای محض... 146-2 تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض... 167- قتل غیر عمد. 168- عنصر معنوی  قتل در منازعه. 21مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 23- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 24- انواع قتل در حق

ادامه مطلب  
دانلود مقاله قتل


قتل فایل Word و قابل ویرایش میباشد 79صفحه  پیشگفتارشروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.از نظر قانونی در كشور

ادامه مطلب  
قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران


پژوهش   قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران 71 ص  در قالب   WORDبا قابلیت ویرایش شامل 5 فصل با نتیجه گیری و فهرست مطالب  خلاصه ای از پژوهش : شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ ا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق کامل درمورد قانون تغلیظ در قتل هاى در حكم شبه عمد


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 27  نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حكم شبه عمد چكیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حكم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حكم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.در جمهورى اسلامى ایران, اگر كسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یكى از نمایندگ

ادامه مطلب  
دیات


دیات فهرستدیات واقسام آنمقادیر دیات اسباب ضمان دیه و خون بهادیه اعضاء جنایت بر منافع شكستن سر و زخم زدن چنایت بر جنین عاقله جنایت بر حیوان كفاره قتل  كتاب دیات كلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنایتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اینكه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینكه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حكومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند كه شارع معین فرموده ، در این كتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.گفتار در اقسام قتل مساءله 1 - قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.مساءله 2 - قتل عمدى

ادامه مطلب  
مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)


70صقانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی كه نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یك سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واكنش كیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذكور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، م

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد قتل ناشی از اشتباه


    به نام خدا مشخصات فایلفرمت:wordقابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد صفحات : 14 صفحهقتل ناشی از اشتباهامیر شریفی خضارتیمقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقو

ادامه مطلب  
قتل غیر عمدی


قتل غیر عمدی   چكیده:واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و كیفیت مقررات حاكم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى كه بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شكل كاربردى بررسى مى‏كند و مقررات حاكم بر آن و درصد تقصیر هر یك از سببها را مشخص مى‏سازد.مقدّمه ـ ضوابط قانونى:هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) كسى كه تأثیر كار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi